nuttige informatie over de lammerenopfok - door Voerwaarts.nl

Met melkpoeder voor lammeren kun je kunstmelk maken die dient als aanvulling of als vervanging van de moedermelk. Bijvoeren doe je als de ooi niet voldoende melk heeft voor de lammeren, bijvoorbeeld bij een drie- of vierling. Nadat de lammeren biest hebben gehad, kun je kunstmelk ook verstrekken als volledige vervanger van moedermelk. Een lammerenmelkpoeder van goede kwaliteit met magere melkpoeder als bestanddeel levert alle goede eiwitten, vetten, vitamines en mineralen die de lammeren nodig hebben voor een gezonde groei en een goede weerstand

1.Biest
Het belang van biest kan niet genoeg worden benadrukt. Biest, of colostrum, is de eerste melk van een ooi die naast voedingsstoffen ook rijk is aan essentiële antistoffen. Als de ooi voor de lammeren zorgt is het lastig om te bepalen hoeveel de lammeren binnenkrijgen – let in dat geval op de buikvulling van de lammeren. Bij moederloze opfok of een ooi die te weinig biest geeft moet (kunst)biest met de fles worden verstrekt. Bij flesvoedering mag een lam van 2 kg 100 ml biest per keer krijgen, een lam van 4 kg 200 ml. Bij hele kleine lammeren (<1,5 kg) is het extra belangrijk dat ze zich niet overdrinken, omdat het oprekken van de lebmaag te voorkomen. Voor de biestverstrekking gelden vier V’s:

  • Veel: verstrek 200ml biest per kilo lichaamsgewicht in de eerst 24 uur;
  • Vlug: na 24 uur wordt de immunoglobine uit de biest niet meer opgenomen in de darmen;
  • Vaak: 6 keer daags biest verstrekken; kleine porties per keer;
  • Vers: als biest te oud wordt, loopt de kwaliteit (van de eiwitten) terug.

Met uitzondering van de situatie waar lammeren moederloos worden opgefokt om overdracht van zwoegerziekte te voorkomen, heeft biest van een vitale ooi altijd de voorkeur boven kunstbiest. Maar als er geen biest van de ooi beschikbaar is, een geschikt merk kunstbiest Colstart Plus van Holland Animal Care (sachets 25g) of Farm-O-San Colostrum (1.5kg verpakking)

2.Aandachtspunten bij de opfok van lammeren;
-Ontsmet de navel direct na de geboorte.
-Verstrek ca. 150 cc biest uiterlijk 2 uur na geboorte.
-Geef de eerste dagen niet meer dan 10-15% van het lichaamsgewicht aan hoeveelheid melk verdeeld over 3 voedingen per dag.
-Zorg voor een goede hygiëne van emmer, garde, maatbeker en mixer.
-Water warmer dan 70ºC geeft risico van beschadiging van eiwitten en vetten.
-Verstrek vanaf de tweede week de smakelijke Lammerenkorrel Groei, goed structuurrijk ruwvoer en fris drinkwater. Vanaf de vierde week zullen de lammeren vlot brok en ruwvoer op willen nemen. Lammerenkorrel Groei en ruwvoer mogen onbeperkt worden aangeboden.

3. Ooi met 3 of 4 lammeren
De melkproductie van een ooi met drie lammeren is slechts 10% meer dan van een ooi met twee lammeren. Dit betekent dat of alle drie de lammeren te weinig melk krijgen of dat het zwakste lam veel te weinig krijgt. In dit geval is het zinvol om het derde lam op te fokken met kunstmelk. Als u twee gelijkwaardige lammeren bij de ooi houdt dan kan het derde lam volledig met kunstmelk groot worden gebracht. Dat kan dus het kleinste of juist het grootste lam zijn! Kunstmelk kan pas worden ingezet als het lam 24 uur voldoende biest heeft gehad.

4.Goede kunstmelk
In het begin is de lebmaag van een schapenlam veel groter dan zijn andere magen, daarom is een lam meer gevoelig voor het soort voer dat het krijgt. Om er zeker van te zijn dat de melk op de juiste manier wordt verteerd en opgenomen is voor schaaplammeren een kunstmelk met een hoog aandeel magere melkpoeder zeker aan te raden. Op een leeftijd van 20 weken zijn de verhoudingen tussen de magen significant veranderd en is de lebmaag de kleinste maag.

Wij adviseren Novilam 50. Deze kunstmelk is geschikt voor moederloze opfok van lammeren of als bijvoeding wanneer de ooi niet in staat is om de lammeren zelf van voldoende melk te voorzien. Dit is bij een drieling of vierling vaak het geval. Deze melk blijft 24 uur stabiel en is daardoor bij uitstek geschikt voor voorraadvoedering.  De zoete kunstmelk heeft een goede geur en smaak. Dit zorgt voor een hoge opname door de lammeren waardoor een maximale maar veilige groei bereikt kan worden.

Novilam 50 lammerenmelk kun je direct na de biestperiode gebruiken. De biestperiode is minimaal 24 uur, maar beter nog 48 uur want hoe meer antistoffen de lammeren opnemen hoe beter. Na 24 uur neemt echter de opnamemogelijkheid van antistoffen in de darmen snel af. Kunstmelk is na de biest te voeren tot aan een speenleeftijd van de lammeren. Het is daarom altijd aan te bevelen om tijdig lammerenmelkpoeder op voorraad te hebben. Let op: Novilam 50 is geen vervanger van biest.