nuttige informatie over de lammerenopfok - door Voerwaarts.nl

Wat is het ideale speenmoment van lammeren? Als we naar leeftijd kijken, wordt vaak minimaal 7 weken genoemd. Als we naar voeropname kijken geldt een dagopname van 200gram lammerenkorrel als een goed speenmoment. Voor vleestypische rassen is echter het lichaamsgewicht de beste indicator. Lammeren van 15 – 16kg zijn klaar om gespeend te worden. De magen zijn dan goed ontwikkeld. Voor lammeren bij de ooi geldt dat het spenen van de lammeren bij een hoger gewicht er voor kan zorgen dat de lammeren zo sterk zijn dat ze de ooien met zogen beschadigen. Bij moederloze opfok speelt dit nadeel niet en kan daarom ook gerust nog een aantal weken langer met de melkgift door worden gegaan.
Kijk in het Voerwaarts voerschema voor schapen hoe u de melkgift in stapjes afbouwd voordat u de lammeren geheel kunt ‘spenen’.

Lammerenopfok
Verplaats de voerbak van de lammeren regelmatig om overdracht van rotkreupel zoveel mogelijk te vermijden. Doe dit niet op de dag van spenen, ook hier weer om stress te voorkomen.
Na het spenen is het advies om 150 tot 250 gram Voerwaarts Lammerenkorrel Groei te verstrekken per lam per dag aan lammeren op de wei. Hiermee wordt voorzien in alle belangrijke mineralen en tevens wordt het eiwit en energie aangevuld. We streven hiermee bij vleestypische rassen een groei van 300g per dag na (2kg per week).
De lammeren die binnen worden afgemest, kunnen onbeperkt gevoerd worden met Voerwaarts Lammerenkorrel Groei en structuurrijk ruwvoer zoals hooi of stro.

Of uw doel nu is om een goed slachtlam te verkrijgen of om een mooi fokdier op te laten groeien: de maximale groei moet in deze fase altijd worden nagestreefd. Jeugdgroei benutten is essentieel om een economisch goed resultaat te behalen. In de zoogperiode is een goede constante melkgift daarvoor het belangrijkst. De juiste bijvoeding en het voorkomen van stress rond het spenen zorgen ervoor dat het karkas zich goed zal ontwikkelen. Voor een goede karkasbouw zijn eiwit, energie en de juiste mineralen nodig. Dit is te vinden in goed ruwvoer dat aangevuld wordt met Voerwaarts Lammerenkorrel Groei.
Als het economisch rendement voor u de drijfveer is; selecteer dan nu op de ooien die hard groeiende lammeren geven.

Het belang van Kobalt
Het spoorelement kobalt is een onderbelicht nutriënt bij schapen. Kobalt is vooral belangrijk voor de groei van de lammeren. Biest en melk van de ooi bevat kobalt. Ook na het spenen moet er voor groeiende lammeren kobalt in de voeding zitten. In gewassen op zand- en veengrond is dat niet altijd het geval maar zelfs op kleigrond kan een tekort aan kobalt in de gewassen voorkomen. Bijvoeren met een lammerenkorrel die kobalt bevat is daarom noodzaak. Wij adviseren daarom een gift van ca 200g Voerwaarts Lammerenkorrel Groei per dag.

Een tekort aan kobalt veroorzaakt bij lammeren een groeiachterstand en/of traanstrepen. Ook een dorre vacht, trage dieren of een overgevoeligheid voor zonlicht kunnen symptomen van een kobaltgebrek zijn.  Bij volwassen schapen toont een kobalt tekort zich in de vorm van een dikke kop (oedeem), traanstrepen of neusuitvloeiing.

Bij schapen zien we een kobalttekort vaak veroorzaakt door een te kale weide. Je ziet de dieren dan met hun kop door het gaas heen op zoek naar gras buiten de eigen weide. Ook het grazen door het gaas van kruiden langs de slootkant komt voor, deze kruiden zijn vaak wat rijker aan kobalt. Lammeren met een kobalttekort likken soms zelfs aan de grond op zoek naar de ontbrekende (micro)mineralen.
Kobalt wordt in de schapenpens omgezet in cobalamine, de “voorloper” van vitamine B12. Deze vitamine is nodig voor de energievoorziening en voor snelgroeiende weefsels. Daarom zie je met name bij lammeren dat ze achterblijven in de groei als ze een tekort aan kobalt hebben.